مشخصات فنی,قفسه فروشگاهی :

قفسه فروشگاهی یک طرفه

- پایه های قفسه فروشگاهی از پروفیل ST37 با ضخامت 2.5 میلی متر 

- گونیائی های قفسه فروشگاهی از ورق اسیدشوئی SAPH37 با ضخامت 2.5 میلی متر 

- کفی های قفسه فروشگاهی از ورق ST14 با ضخامت 0.8 میلی متر 

- پلهای تقویت کننده قفسه فروشگاهی از ورق ST14 با ضخامت 0.5 میلی متر 

- پاشنه های قفسه فروشگاهی از ورق ST14 با ضخامت 1.5 میلی متر

-جنس قفسه فروشگاهی از فولاد مبارکه اصفهان

- رنگ قفسه فروشگاهی ، پودری الکترواستاتیک پکاشیمی 

- لیبل های قیمت قفسه فروشگاهی وارداتی - ترکیه

این قفسه فروشگاهی , جدید ترین نمونه قفسه فروشگاهی تولید این شرکت که 

برگرفته شده از نمونه فرانسوی است.

- قابلیت نصب سریع و آسان قفسه فروشگاهی

- تنوع رنگ قفسه فروشگاهی

- کفه های قفسه فروشگاهی تقویت شده با پل 

- رنگ قفسه فروشگاهی پودری الکترواستاتیک کوره ای

- لیبل پلاستیکی قیمت قفسه فروشگاهی در رنگهای گوناگون

- قابلیت نصب سیستم روشنایی قفسه فروشگاهی

- قابلیت تغییر فواصل بین طبقات قفسه فروشگاهی

- قرارگیری در حالت شیب صفحات قفسه فروشگاهی

- قابلیت نصب نرده محافظ و جداکننده قفسه فروشگاهی

- قابلیت نصب انواع رگال قفسه فروشگاهی