http://www.saman-anbar.com
محصولات شرکت سامان انبار شرق
قفسه فروشگاهی : 
قفسه فروشگاهی کارنو خودایستا یک طرفه و دوطرفه
قفسه فروشگاهی کارین خودایستا یک طرفه و دوطرفه
قفسه فروشگاهی کارا خودایستا یک طرفه و دوطرفه
قفسه فروشگاهی کارما  خودایستا یک طرفه و دوطرفه
قفسه فروشگاهی کیک خودایستا
قفسه سنگین فروشگاهی خودایستا یک طرفه و دوطرفه
قفسه فروشگاهی میوه یک طرفه و دو طرفه خودایستا
تجهیزات فروشگاهی :
تجهیزات فروشگاهی میز صندوق - چک اوت
تجهیزات فروشگاهی کالسکه خرید 
تجهیزات فروشگاهی گردون ورود و خروج
تجهیزات فروشگاهی سبد خرید
قفسه بندی انبار :
تعریف قفسه بندی انبار
قفسه بندی پالت راک
قفسه بندی راهرو باریک کفپوش دار
قفسه بندی خودراهرو
قفسه بندی نیم طبقه
قفسه بندی سردخانه ای